ประกันสังคม เคาะแล้ว วันโอนเงิน ม.33 อีก 3 จังหวัด

ประกันสังคม เคาะแล้ว วันโอนเงิน ม.33 อีก 3 จังหวัด

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ก.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก CV-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแก่ผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 ใน 9 กลุ่มกิจการ พื้นที่ 13 จังหวัด

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ CV-19 จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง ลูกจ้าง มาตรา33 ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย

ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้าง 841 ล้านบาท และลูกจ้าง 681 ล้านบาท โดยจะโอนเงินในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ ให้ลูกจ้างผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัดแรก จะทยอยได้รับเงินในรอบการโอนเงินงวดแรกวันที่ 4-6 ส.ค. 64

ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ขอให้ทุกคนที่จะได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการข้างต้น เตรียมพร้อมเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนไว้ให้เรียบร้อย ก่อนถึงวันที่จะได้รับเงินเยียวยากันด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ และ ฐานเศรษฐกิจ