อนุทิน ยันหา วั ค ซี น เป็นหน้าที่หมอ รมต.ฝ่ายนโยบายไม่เกี่ยวข้อง

อนุทิน ยันหา วั ค ซี น เป็นหน้าที่หมอ รมต.ฝ่ายนโยบายไม่เกี่ยวข้อง

เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการมากที่สุดในขณะนี้ และเกิดการวิพากย์วิจารณ์ การเตรียมออก พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพ ย า บาลผู้ ป่ ว ย โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ

โดยมีส่วนหนึ่งของกฎหมายเว้นการเอาผิด บุคคล/คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายในการจัดหาหรือบริหารวัคซีน ซึ่งจะเป็นการปิดช่องประชาชนฟ้องผู้ที่จัดหาและบริหารวัคซีนได้ในอนาคต

วันที่ 10 ส.ค. 64 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ในรายการ เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ตอนหนึ่งว่า ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดขึ้นมาฝ่ายนโยบายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร ในเรื่องการซื้อ ย า เป็นหน้าที่ของกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนเรื่องการซื้อวัคซีน เป็นการเจรจาระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุม โ ร ค องค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง กับบริษัทผู้ผลิต วั ค ซี น

ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงฝ่ายนโยบายไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลย ยุ่งอยู่อย่างเดียวเมื่อเขาเจรจาสำเร็จเรียบร้อย เป็นไปตามแนวทางที่ฝ่ายนโยบาย รัฐบาลวางเอาไว้ว่า จะต้องมี วั ค ซี น อย่างเพียงพอให้กับประชาชนทุกในประเทศนี้

เขาก็ไปเจรจา ไปหาวิธีการจัดซื้อจัดหาจัดจ้าง ตรงไหนเป็นสภาวะปกติเขาก็ใชิวิธีการประมูล ตรงไหนที่จำเพาะเจาะจงมีความจำเป็นเร่งด่วนเขาก็ใช้วิธีสืบราคาจำเพาะเจาะจงตัว วั ค ซี น ไป ซึ่งตรงนี้ก็คือข้าราชการประจำ นายแพทย์ทั้งนั้นที่ลงนามแต่ละขั้นตอนขึ้นมา

พราะฉะนั้นถ้าเขาคิดว่ามีความสุ่มเสี่ยงในอนาคตของเขา ถ้าไม่มีความคุ้มครองไปและสถานการณ์ไม่หยุด แล้วถ้าเกิดมีความกดดันมากๆ แล้วเขาบอกว่าไม่ซื้อแล้ว รัฐบาลก็ซื้อมาเองสั่งมาแล้วกันระบบก็จะรวนไปหมด

สำหรับกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นแค่ร่างและยังเหลืออีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้ใช้ ต้องฟังเสียงอีกหลายฝ่าย ส่วนที่กังวลว่าฝ่ายการเมืองหมกเม็ดนิรโทษกรรมตัวเอง ที่จริงกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เกิดจากฝ่ายการเมือง เกิดจากการที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอขึ้นมา เจตนาของกฎหมายคือคุ้มครองคนทำงานที่ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลและบรรดาบุคคลากรทางการแพทย์เข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย