ถ้ำพระยานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำพระยานคร ถือเป็นแลนด์มาร์คที่เป็นที่นิยมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสามร้อยยอด บนเพดานถ้ำมีปล่องให้แสงสว่างลอดเข้ามาได้ ตามประวัติมาแต่สมัยโบราณชื่อของถ้ำมาจาก เจ้าพระยานครเป็นผู้ค้นพบคราร่วมเสด็จประพาสในรัชกาลที่ 5 ต่อมาพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งใครจะเชื่อว่ายามพระอาทิตย์ส่องแสงผ่านปล่องเขากระทบกับพลับพลา ที่ประทับเรืองรองงดงามยิ่งกว่าใช้ไฟดวงใด ช่วงเวลาที่แนะนำให้ชมลำแสงยามเที่ยงลอดช่องเพดานลงสู่พระที่นั่งฯ คือ 10.30 – 11.30 น. ซึ่งสามารถเที่ยวได้ทั้งปี แต่ฤดูที่ดี คือช่วงฤดูหนาว-ฤดูร้อนราวเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม สำหรับการเดินทางไปยังถ้ำพระยานครนั้นสามารถไปได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ 1. ทางเรือเดินข้ามเขา

1 58 59 60