หมอพรทิพย์ เผย แม่แตงโม พฤติกรรมแปลก เอะใจมานาน

หมอพรทิพย์ เผย แม่แตงโม พฤติกรรมแปลก เอะใจมานาน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้มีการสัมภาษณ์ หมอพรทิพย์ กรณี แม่แตงโมและทนายเดชาจะเดินทางมายื่นให้กมธ.ถอนเรื่องการพิจารณาคำร้อง การจากไป ของแตงโม และได้ให้หมอพรทิพย์ ยุติบทบาทในฐานะผู้สังเกตการณ์การผ่าชันสูตรแตงโมรอบ 2 จนเป็นที่แปลกใจของคนในสังคมขณะนี้ โดยหมอพรทิพย์ เผยถึง พฤติกรรมแม่แตงโมที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกๆ ด้วย

โดยพญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมาธิการ (กมธ.) สิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เผยถึงกรณี นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน แม่แตงโม ให้ถอนตัวจากการพิจารณาคำร้องการจากไปของแตงโม ซึ่งเรื่องนี้เชื่อว่าตนเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่แตงโมยื่นเรื่องดังกล่าว

หมอพรทิพย์ยืนยันว่าบทบาทของกมธ. ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงการทำคดีของเจ้าหน้าที่ ขณะที่หน้าที่ของกมธ. สามารถรับเรื่องตรวจสอบได้เพราะกระทบสิทธิของประชาชน อย่างไรก็ดีกมธ. พร้อมเดินหน้าทำงานต่อไป

ส่วนตัวนั้นเข้าใจ และห่วงแม่แตงโม รวมถึงห่วงแตงโมด้วย เนื่องจากเป็นผู้สูญเสียที่ถูกกระทำดึงเรื่องไปมา แทนการมุ่งทำให้ความจริงกระจ่าง

เหตุผลที่เป็นห่วงแม่แตงโมเพราะแม่แตงโมไม่ได้รับรู้อะไรด้วยตัวเอง เพียงฟังผ่านหูจากคำบอกเล่าของคนอื่น ซึ่งหากเป็นแบบนี้สังคมถือว่าอันตราย เพราะหากฟังคนอื่น ไม่ได้รับรู้ด้วยตัวเอง แต่ตัดสินใจทำอะไรลงไปแบบนี้น่าห่วง หมอพรทิพย์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า กรรมาธิการอยากให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา

แต่ที่ผ่านมาทำเท่าไหร่แม่ก็ไม่ยอมมา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลก แตกต่างจากเรื่องทั่วไป โดยไม่ได้ห่วงว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่ทำให้แม่มาถอนเรื่องออกจากกรรมาธิการ เพียงแต่ห่วงใยแตงโมผู้จากไป เมื่อปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมสุดท้ายที่สุดไม่มีใครปฏิเสธความจริงได้

อย่างไรก็ดีขอให้ความจริงปรากฏโดยเร็วนะคะ