แต น ร าตรี เปิ ดตั ว น้ องเนเน่ ลู กส าวคนที่ 3 ออ กสื่ อครั้ งแร ก ส วยแ ซ่ บไม่ธร ร มดา

แต น ร าตรี เปิ ดตั ว น้ องเนเน่ ลู กส าวคนที่ 3 ออ กสื่ อครั้ งแร ก ส วยแ ซ่ บไม่ธร ร มดา

เรียกว่าเป็นคู่รั กคนบันเทิงที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน สำหรับนักแสดงรุ่ นให ญ่ “แต น ร าตรี” และส ามี “เพ ชร-พุฒิพงศ์ พรห มสาขา ณ สกลนคร” ซึ่งทั้งคู่ครอ งรั กกันมากว่า 30 ปีแล้ว แถ มยังมีเรื่องร าวในชีวิตเกิ ดขึ้นมากมายอีกด้วย

ทั้งความรั กที่ต้ องหล บซ่ อ น แอ บไปมีลู กที่ต่ างประเทศ และยังเป็นครอบครั วที่มีคุณพ่อและคุณแ ม่เป็นด าร าที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่ างย าวนาน

แต่ทั้งคู่กลั บไม่ค่ อยพาลู ก ๆ ออ กสื่ อเท่ าไหร่ โดย แต น ร าตรี และ เสนาเพ ชร นั้นมีลู กด้วยกันทั้งหมด 4 คน

แบ่ งเป็นผู้ห ญิง 3 คน และผู้ชาย 1 คน ได้แก่ นีน่า อ ายุ 33 ปี ซึ่งคนนี้หล ายคนอาจจะเคยเห็นเธอทางหน้ าจ อทีวีกันอยู่บ้ าง , นีโน่ อ ายุ 27 ปี อีก 2 คนคือ เนเน่ อ ายุ 17 ปี และ โนเนะ อ ายุ 11 ข วบ

ล่ าสุด แตน ร าตรี ก็ได้พาลู กสาวคนที่ 3 น้องเนเน่ ชญานิศ วั ย 17 ปี มาเปิ ดตั วออ กสื่อเป็นครั้ งแร กในรายการ คุยแซ่ บShow

โดย น้ องเนเน่ จะออ กไปทางส ายฝ อ หน้ าออ กไปทางคุณพ่อ ซึ่งบ้ านนี้พ่อแ ม่ห วงมาก แต่ น้ องเนเน่ ค่ อนข้างโ ด่งดังในโล กออนไลน์ หล ายคนจะคุ้นหน้ าคุ้นต าเธอใน TikTok

และเธอยังเผ ยอีกว่า รู้สึ กก ดดั น เวลาที่ได้ยินคำว่า ทำอะไรให้เห็นแ ก่หน้ าพ่อแ ม่บ้ าง ซึ่งเธอก็ต อบกลั บไปว่า ก็คนเหมือนกัน และ เดี๋ยวนี้ก็ปล่ อยจอย ไม่สนใ จคำพูดเหล่ านั้น ไม่ได้เอามาคิดมากแล้ว แถ มต อนนี้เธอยังเป็นตั วจี๊ ด แส บที่สุดของบ้ านอีกด้วย

เรียกว่าลู กสาวส วยไม่แ พ้คุณแ ม่จริง ๆ แบบนี้ว งการบันเทิงก็คงอยู่ไม่ไก ลเกิ นเอื้ อ มแน่นอนคะ

ขอขอบคุณภาพจาก IG: ttan_ratree และรายการ คุยแซ่ บShow