เก้ า สุภัสสร า เผ ยสถ านะล่ าสุดกับ พีช พชร

เก้ า สุภัสสร า เผ ยสถ านะล่ าสุดกับ พีช พชร

เรียกว่าเป็นคู่จิ้ นคู่ใหม่ที่ทำเอาบรรด าแฟ นคลั บฟิ นหนั กมาก สำหรับคู่ของนางเอ กสาว “เก้า-สุภัสสร า ธนชาต” กับพ ระเอ กหนุ่ม “พีช-พชร จิร าธิวัฒน์” ที่มีบทสนทนาโ ต้ต อบกันบนโล กโซเชียล จ นหล ายคนคอ มเมนต์เชียร์อย ากให้เปลี่ย นจากคู่จิ้ นเป็นคู่จริงกันเพียบ

โดย หนุ่มพีช ไปคอ มเมนต์ภ าพในอินสตราแกร มของ สาวเก้า ว่า “โอเค ส วยมาก” ซึ่งงานนี้ สาวเก้า ก็ได้ต อบกลั บด้วยการตั้งคำถามสั้ น ๆ แต่ตรงประเ ด็ นว่า “ชอบป่ะเนี้ย?” ทำให้แฟ นคลั บต่ างพร้อ มใ จกันเข้ามาคอ มเมนต์เชียร์คู่นี้กันรั ว ๆ

ล่าสุด สาวเก้า ก็ได้ออ กมาเผ ยสถานะของทั้งคู่ในต อนนี้ว่า ตัวเองเเละพีชนั้นเป็นเพื่อนกัน ขอบคุณเเฟ น ๆ ที่จิ้ นเราสองคน แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกับพีชเลย

นอ กจากนี้เธอยังเผ ยถึงสเ ปคสาว ๆ ของ หนุ่มพีช ว่า เขาชอบผู้ห ญิงที่ข าย าว ชอบลู กครึ่ ง เราไม่ได้ เราตั วเล็ ก เราไม่ใช่สเ ปคเขา

อย่ างไรก็ต้ องรอติ ดต ามกันต่อไปกับสถานะที่แ ท้จริงของทั้งคู่ว่า ใ จตรงกันบ้ างหรือเปล่ า งานนี้แฟ นคลั บของทั้งคู่ต่ างจิ้ นไปต าม ๆ กัน

ขอบคุณภาพจาก IG: peach_pachara และ supassra_sp