เผ ยอ ายุที่แ ท้จริงของ เเพทริเซีย กู๊ด กับ โน้ต วิเ ศ ษ

เผ ยอ ายุที่แ ท้จริงของ เเพทริเซีย กู๊ด กับ โน้ต วิเ ศ ษ

ก่ อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้า หลังจากป ลู กต้นรั กกันมานานพอส มควร จ นในที่สุดนางเอ กสาว “แพทริเซีย กู๊ด” ก็ได้จู งมื อแฟ นหนุ่ม “โน้ต วิเศ ษ” เข้าสู่ป ระตูวิว าห์ จัดพิธีแต่ งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่งแ ท่ นสะใ ภ้เ ล็ กของบ้ านรั งษีสิ งห์พิพัฒน์อย่ างเป็นทางการ

ส่วนบรรย ากาศพิธีฉล องมงคลส มรสก็เต็ มไปด้วยความรั ก ความอ บอุ่ น สุดชื่ นมื่ น ท่ ามกล างเเข กที่มาร่วมงานกันอย่ างมากมาย

สำหรับ แพทริเซีย กู๊ด เป็นนักแสดงและนางแบบลู กครึ่ งไทย-อังกฤษ เ กิ ด 18 สิงหาค ม พ.ศ. 2540 ปัจจุบันอ ายุเพียง 25 ปีเท่ านั้น

ส่วนเจ้าบ่ าวอย่ างไ ฮโ ซหนุ่ม โน้ต วิเศษ เป็นลู กชายคนสุ ดท้ องของต ระกูลรั งษีสิ งห์พิพัฒน์ ท าย าทรุ่นที่สองของ กลุ่มบริษัท เรเซอร์การไ ฟฟ้ า ประเทศไทย จำกัด ปัจจุบันอ ายุ 39 ปีแล้ว

เป็นเจ้ าสาวที่ส วยสง่ าส มกับเป็นสะใ ภ้ห มื่ นล้ านจริง ๆ อย่ างไรก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุ ขมาก ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: patriciagood