เผ ยภ าพ คุณย ายบรรเจิดศรี ยังคงแ ข็งแ รง ในวั ย 98 ปี

เผ ยภ าพ คุณย ายบรรเจิดศรี ยังคงแ ข็งแ รง ในวั ย 98 ปี

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เชื่ อว่าหล ายคนยังคงจำบทบ าทและความเป็นเอ กลั กษณ์ได้เป็นอย่ างดี สำหรับ “คุณย ายบรรเจิดศรี” นักแสดงอ าวุโ ส ในวั ย 98 ปี ที่ยังคงอยู่ในใ จของคนไทยหล ายคน แถ มยังมีผลงานละครฝ ากไว้ให้กับคนดูมาแล้วมากมายหล ายเรื่อง

โดยล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า dandaojaja ซึ่งเป็นหลานสาวของ คุณย ายบรรเจิดศรี ได้ออ กมาเผยภ าพและคลิปล่าสุดที่ต้ องบอ กเลยว่า คุณย ายยังคงแ ข็งแร งอยู่ ในวั ย 98 ปี

ซึ่งแน่นอนว่าหลั งจากที่แฟ นคลั บได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้ว ต่ างก็เข้ามาคอ มเม นต์กันเพียบ อาทิเช่น คุณย ายบรรเจิดศรี ยมาภั ย ผู้แสดงบทย าย/ย่ า ได้นุ่ มน วลมากค่ะ🥰บุ ญรั กษ านะคะ คุณย าย , “คุณย่านิ่ม” ในส ายโ ลหิ ต , #คุณย ายบรรเจิดศรี , คุณย ายท่านน่ารั กมากค่ะ คุณย ายบรรเจิดศรี ยมาภั ย บุ ญรั กษ าพ ระคุ้มคร องค่ะคุณย าย เป็นต้น

อย่ างไรก็ขอให้คุณย ายสุ ขภ าพแข็ งแร งอยู่กับลู ก ๆ หลาน ๆ ไปนาน ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก TikTok: dandaojaja