“โหน่ง” รักที่ตัวตนของเขา

“โหน่ง” รักที่ตัวตนของเขา

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จัก และคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี สำหรับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ

อย่าง “สายเชีย วงศ์วิโรจน์” โดยเจ้าตัวได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้ว

มีผลงานมาแล้วมากมาย ทั้งโฆษณา และงา นละคร จนกลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆหลายคน

ซึ่งเจ้าตัวไม่เคยเลือกง านเลย แม้จะเป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆ ที่ค่ าตัวไม่ได้มากมายก็ตาม

แต่สุดท้ายก็ทำให้ชีวิตของเจ้าตัวมีอย่างทุกวันนี้ได้ กลายเป็นเจ้าของกิ จการใหญ่ไปแล้ว

จากที่ฐานะทางบ้านเคยลำบ ากมาก่อน ทำให้เจ้าตัวไม่มีโอกา สได้เรียนเหมือนกับคนอื่นๆ

ต้องออกมาช่วยพ่อกับแม่ทำง านตั้งแต่ยังเล็กๆ โดยค รอบครัวเป็นชาวนาชาวสวนมาก่อน

ซึ่งการได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงถือว่าเป็นจุ ดเปลี่ยนในชีวิตของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ ทำให้ชีวิตดีขึ้นมาก

ส่วนด้านความรัก เจ้าตัวเคยผ่ านการมีค รอบครัวมาก่อน แต่หลังจากแยกทางกับอดีตภรรยา

เจ้าตัวก็ต้องเลี้ยงดูบุตรทั้งสามคนเอง กลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัว แต่ก็สามารถ

เลี้ยงดูบุตรให้เติ บโตมาเป็นคนที่ดีได้ ปัจจุบันเจ้าตัวได้เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งกับแฟนสาว

นอกวงการ อย่าง “โหน่ง ภัชชา” แม้อ ายุห่างกันมากถึงสิบสอง แต่ก็ไม่ใช่ปั ญหาของทั้งคู่

เพราะเข้าใจกันดี คอยดูแลกันและกันเสมอ ความสัมพันธ์ของทั้งสองไปได้ด้วยดี และยาวนาน

มากว่าแปดปีแล้ว ซึ่งฝ่ ายหญิงรับได้ถึงอดีตที่ผ่ านมา แม้ว่าใครจะมองว่าไม่เหมาะสมกัน

แต่เธอก็ไม่เคยสนใจคำพูดของคนอื่น สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนด้วยค่ะ