ลุ งป้ า ขอซื้ อห ญ้ า แต่ไ ม่ข าย รู้เห ตุผลแล้วซึ้ งเลย

ลุ งป้ า ขอซื้ อห ญ้ า แต่ไ ม่ข าย รู้เห ตุผลแล้วซึ้ งเลย

ถึงแม้ว่าสังค มไทยจะเปลี่ ยนแป ลงไปสั กแค่ไหน สิ่งหนึ่งที่เรายังคงเห็นอยู่เสมอ นั่นก็คือ น้ำใจของคนไทยด้วยกัน ซึ่งเรามั กจะพูดกันอยู่เสมอว่า โล กปัจจุบัน ผู้คนอยู่กันแบบต่ างคนต่ างอยู่ แ ก่งแ ย่งชิ งดีกัน แต่เราก็ยังเห็นภาพของความมีน้ำใ จที่คนไทยมีให้กันอยู่ในทุก ๆ วัน

อย่ างเช่นเรื่องร าวนี้ที่ต้องบอ กเลยว่า หาได้ย ากจริง ๆ เมื่อมีผู้ใช้งาน TikTok @mamajoyfamily ที่ได้เจอส องต าย ายมาขอตั ดหญ้ าในพื้นที่ว่างเปล่ าของเธอไปให้วั วกิน จ นทุกวันนี้เธอไม่กล้ าใช้พื้นที่นี้ไปทำอะไร ได้แค่ปล่ อยให้หญ้ าขึ้นร กอยู่อย่ างนั้น

โดยเธอได้เผยคลิปวิดีโอ พร้อ มระบุว่า “ชีวิตคือการต่ อสู้ คุณลุงกับคุณป้าที่อยู่แ ถวนี้ เคยมาขอตั ดหญ้ าเอาไปเลี้ ยงวั ว ถามเราว่าจะข ายมั้ย เราไม่ข ายหรอ กค่ะ แค่เห็นตั ดก็เหนื่ อ ยแท นแล้ว

ทุกวันนี้ก็ยังมาตั ดไปเลี้ ยงวั วเหมือนเคย เลยยังไม่คิดทำอะไรส่วนนี้ ก ลั ววั วไม่มีห ญ้ากิน ขอบคุณลุงกับป้านะคะ #แม่จอยขอรีวิว

งานนี้ชาวเน็ตถึงกับชื่นชมในความมีน้ำใ จของเจ้าของที่ เพราะจะมีสั กกี่คนที่ยอ มปล่ อยให้พื้นที่ของตนเองมีห ญ้าขึ้นสูงขนาดนี้ เพื่อให้วั วของผู้อื่นได้มีห ญ้ากิน

คลิกเพื่อ >>>ชมคลิป<<<

เรียกได้ว่าเจ้าของที่เป็นคนที่มีน้ำใ จและเอื้ิ อเฟื้ อเผื่ อแ ผ่จริง ๆ อีกมุมหนึ่งก็ไม่ต้องเสี ยเ งิ นมาตั ดห ญ้าเหล่ านี้ ได้ประโยชน์แ ก่ผู้อื่น แถ มสั ตว์ยังได้มีอาหารกินอีกด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก TikTok: mamajoyfamily