กรมอุตุฯ แจงแล้ว สึนามิ ลูกใหม่ เตรียมเคลื่อนตัวเข้าไทย

กรมอุตุฯ แจงแล้ว สึนามิ ลูกใหม่ เตรียมเคลื่อนตัวเข้าไทย

ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อเกี่ยวกับประเด็น ประเทศไทยเตรียมรับมือ สึนามิ ลูกที่ 3 กำลังเคลื่อนเข้ามา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความบนสื่อออนไลน์กล่าวว่า ประเทศไทย เตรียมรับมือ สึนามิ ลูกที่ 3 กำลังเคลื่อนเข้ามา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ สึนามิเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดหลังจากมีแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงมวลน้ำอย่างฉับพลัน

สึนามิ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และสามารถแจ้งข่าวสารเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูล สึนามิ ดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทาง กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร. สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4547 ตลอด 24 ชั่วโมง

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สึนามิ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดหลังจากมีแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงมวลน้ำอย่างฉับพลัน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้

อย่างไรก็ดีขอให้ประเทศไทยและคนไทยรอดพ้นทุภัยธรรมชาตินะคะ