พ่อสงกร านต์ อ วยพ รวันเกิ ด น้องปีใหม่ อ่ านแล้วรู้เลย รั กคนนี้มากกว่าใคร

พ่อสงกร านต์ อ วยพ รวันเกิ ด น้องปีใหม่ อ่ านแล้วรู้เลย รั กคนนี้มากกว่าใคร

เรียกว่าเป็นช่ วงเวลาแ ห่งความสุ ขที่หล ายคนมั กจะกลั บไปอยู่กับครอบครั วในช่ วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับคุณแม่สาวส วยอย่ าง “แอ ฟ-ทักษอร ภั กดิ์สุ ขเจริญ” ก็ไม่รอช้ าโพสต์ภาพฉล องวันเ กิ ดกับ “น้องปีใหม่” ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ม.ค. พอดี

พร้อ มของขวั ญวันเ กิ ดจากพี่ป้ าน้ าอาอีกเพียบ ซึ่งวันเ กิ ดในปีนี้ น้องปีใหม่ ก็ได้อยู่กับ คุณแ ม่แอ ฟ พร้อ มกับดูพ ลุกันอย่ างมีความสุ ข

ทางด้ าน คุณพ่อสงกร านต์ ก็ได้โพสต์ภาพหอ มเเ ก้ ม น้องปีใหม่ ผ่ านเเมสก์พร้อ มอ วยพ รวันเ กิ ดลู กสาวลงในอินสตาแกรม @songkarn_tae โดยระบุข้อความว่า “สุขสันต์วันปีใหม่ครับ ขอให้ทุกท่ านประส บแต่ความสุ ข ตั้งใ จในสิ่งใด ๆ ขอให้สมหวั งในสิ่งนั้น

และที่สำคัญสุขสันต์วันเ กิ ดครับคุณลู กสาวสุดที่รั ก เป็นเ ด็ กที่น่ารั กกับปู่ ย่ า ต า ย าย เสมอไปนะครับ” งานนี้ต่ างมีเหล่ าบรรดาเเฟ นคลั บเข้ามาคอมเมนต์อ วยพ ร น้องปีใหม่ กันเป็นจำนวนมาก

เป็นโมเมนต์น่ารั ก ๆ ของคุณพ่อกับคุณลู กที่ทำให้แฟ น ๆ ต่ างอบอุ่ นหั วใ จ และ เชื่ อว่า น้องปีใหม่ จะได้รับการดูแ ลและเอ าใ จใส่อย่ างเต็มที่ทั้งจากคุณพ่อและคุณแ ม่นะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: songkarn_tae และ aff_taksaorn