แต้ว ณฐพ ร เผ ยสาเ หตุที่ไม่ได้ไปร่ วมงานฟุ ตบอลช่ อง 3

เรียกได้ว่ากำลั งเป็นประเ ด็ นที่ทำให้หล ายคนเ กิ ดความส งสั ยอยู่ไม่น้อย เมื่องานมหกร ร มความบันเทิงฉล องคร บร อบ 53 ปี ช่อง 3 ที่ได้รวมนักแสดงทั้งหมดของช่องมาโ ชว์ร้องและเต้นให้แฟ น ๆ ได้ชมกัน แต่ในปีนี้กลั

เผ ยภ าพ คุณย ายบรรเจิดศรี ยังคงแ ข็งแ รง ในวั ย 98 ปี

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เชื่ อว่าหล ายคนยังคงจำบทบ าทและความเป็นเอ กลั กษณ์ได้เป็นอย่ างดี สำหรับ “คุณย ายบรรเจิดศรี” นักแสดงอ าวุโ ส ในวั ย 98 ปี ที่ยังคงอยู่ในใ จของคนไทยหล ายคน แถ มยังมีผลงานละครฝ ากไว้ให้กับคนดูมาแล้วมากมายหล ายเรื่อง โดยล่าสุดมีผู้ใช้

น้องอดุลย์ 1 ใน 13 ห มูป่ า ปัจจุบันได้ทุ นเรี ยนแพ ทย์ต่อที่สหรัฐฯ

เรียกว่ายังคงเป็นเห ตุการณ์ที่ทั่วโล กจดจำได้เป็นอย่ างดี สำหรับภ ารกิ จพิชิ ตถ้ำหล วง ช่ วยชีวิ ต 13 ห มูป่ า ที่ติ ดอยู่ในถ้ำหล วง ขุ นน้ำนางนอน จังหวัดเชียงร าย เมื่อปี 2561

รองปธ.ม วยเขมร เผ ย บ าทเดียวก็ไม่มีให้ค่ าตั ว บัวข าว 2.2 ล้ านบ าท

เรียกว่าเป็นประเด็ นที่มีการต อบโ ต้กันอย่ างต่อเนื่ อง จากกรณีของ ม วยไทย และ กุน ขแมร์ ที่มีการพ าดพิงถึง “บัวขาว บัญชาเมฆ” ยอ ดนักม วยไทย จ นเจ้ าตัวโพสต์ต อบกลั บ ผ่

พ่อสงกร านต์ อ วยพ รวันเกิ ด น้องปีใหม่ อ่ านแล้วรู้เลย รั กคนนี้มากกว่าใคร

เรียกว่าเป็นช่ วงเวลาแ ห่งความสุ ขที่หล ายคนมั กจะกลั บไปอยู่กับครอบครั วในช่ วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับคุณแม่สาวส วยอย่ าง “แอ ฟ-ทักษอร ภั กดิ์สุ ขเจริญ” ก็ไม่รอช้ าโพสต์ภาพฉล องวันเ กิ ดกับ “น้องปีใหม่” ซึ่งตรงกับวันที่ 1

เหม่เหม ธัญญวีร์ น างเอ กช่ อง 7 ติ ดปี กเป็นนักบิ นเต็ มตั วแล้ว

ในที่สุดความฝั นก็เป็นจริงแล้ว สำหรับนางเอ กสาวจากช่ อง 7 อย่ าง “เหม่เหม ธัญญวีร์” ที่ทั้งส วยทั้งเก่ ง หลั งจากสามารถคว้ าใบอนุญ าตนักบิ นพาณิชย์มาคร องได้สำเร็ จ พร้อ มติ ดปี กเป็นนักบิ นเต็มตัวแล้ว

โช คดีสุด ๆ! แอฟ ทักษอร จั บฉล ากได้ข องขวั ญชิ้ นให ญ่จากมาด ามแ ป้ ง

เรียกว่าเป็นโมเม นต์แห่งปีเลยก็ว่าได้ เมื่อเหล่ านางเอ กซุปตาร์แถวหน้ าของวงการบันเทิงอย่ าง อั้ ม พัชราภา , แอน ท องประส ม , นุ่น วรนุช , เชอรี่ เข็ มอั ปสร , แอฟ

เก้ า สุภัสสร า เผ ยสถ านะล่ าสุดกับ พีช พชร

เรียกว่าเป็นคู่จิ้ นคู่ใหม่ที่ทำเอาบรรด าแฟ นคลั บฟิ นหนั กมาก สำหรับคู่ของนางเอ กสาว “เก้า-สุภัสสร า ธนชาต” กับพ ระเอ กหนุ่ม “พีช-พชร จิร าธิวัฒน์” ที่มีบทสนทนาโ ต้ต อบกันบนโล กโซเชียล จ นหล ายคนคอ

เผ ยอ ายุที่แ ท้จริงของ เเพทริเซีย กู๊ด กับ โน้ต วิเ ศ ษ

ก่ อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้า หลังจากป ลู กต้นรั กกันมานานพอส มควร จ นในที่สุดนางเอ กสาว “แพทริเซีย กู๊ด” ก็ได้จู งมื อแฟ นหนุ่ม “โน้ต วิเศ ษ” เข้าสู่ป ระตูวิว าห์ จัดพิธีแต่ งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่งแ

แต น ร าตรี เปิ ดตั ว น้ องเนเน่ ลู กส าวคนที่ 3 ออ กสื่ อครั้ งแร ก ส วยแ ซ่ บไม่ธร ร มดา

เรียกว่าเป็นคู่รั กคนบันเทิงที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน สำหรับนักแสดงรุ่ นให ญ่ “แต น ร าตรี” และส ามี “เพ ชร-พุฒิพงศ์ พรห มสาขา ณ สกลนคร” ซึ่งทั้งคู่ครอ งรั กกันมากว่า 30 ปีแล้ว แถ มยังมีเรื่องร าวในชีวิตเกิ

ลุ งป้ า ขอซื้ อห ญ้ า แต่ไ ม่ข าย รู้เห ตุผลแล้วซึ้ งเลย

ถึงแม้ว่าสังค มไทยจะเปลี่ ยนแป ลงไปสั กแค่ไหน สิ่งหนึ่งที่เรายังคงเห็นอยู่เสมอ นั่นก็คือ น้ำใจของคนไทยด้วยกัน ซึ่งเรามั กจะพูดกันอยู่เสมอว่า โล กปัจจุบัน ผู้คนอยู่กันแบบต่ างคนต่ างอยู่ แ ก่งแ ย่งชิ งดีกัน แต่เราก็ยังเห็นภาพของความมีน้ำใ จที่คนไทยมีให้กันอยู่ในทุก ๆ วัน อย่ างเช่นเรื่องร

ชีวิ ตเคยจ นมาก่ อน! เปิ ดใ จลุงถือถุ งมะม่วง ขับรถ BMW 12 ล้ าน

เรียกว่าเป็นชีวิ ตจริงที่ยิ่ งกว่าละครจริง ๆ ที่สร้ างความฮื อฮ าบนโล กโซเชียลเป็นอย่ างมาก หลังจากมีผู้ใช้ TikTok @onesaowsurachetsasagul ได้โพสต์คลิปลุงใส่เสื้อยืด รอ งเท้ าแต ะ ถือถุงมะม่วง ขับรถ BMW รุ่น I8 ร าค

อร่ อยเหมือนกินที่ร้ าน! ทำยังไงไม่ให้เส้ นเล็ กเป็นก้ อน

เชื่ อว่าหลๅยคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้ นเล็ กคงเคยเจอปัญหๅเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวกลั บบ้ๅน แล้วเส้ นเล็ กจะเกาะกันเป็นก้ อน ไม่ว่าจะใส่ถุ งนานหรือไม่นาน วันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหๅดังกล่าวมาฝากทุกคนกัน ไปดูกันเลย ว่าต้ องทำอย่ๅงไร โดยมีผู้ใช้งาน TikTok ชื่อ ratt4282 ได้โพสต์วิธีแ ก้ปัญหๅก๋วยเตี๋ยวเส้ นเล็ กเวลาใส่ถุ งชอบเป็นก้ อน

หม อช้ าง ทำน าย 3 ร าศี ปล ายปีมีเฮ ง รับโช ค มีเซอร์ไพรส์

เริ่มเข้าสู่ช่วงปลๅยปี 2565 กันแล้ว ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก “หม อช้ าง ทศพร ศรีตุลา” ได้โพสต์คำทำนๅยด วงชะตๅที่จะมีแ ว วดีในช่วงปลๅยปี 2565 โดยระบุว่า “3 ร าศี ปลๅยปีมีเฮ ง การเ งิ นดี มีเซอร์ไพรส์” 1.

ปู่วั ย 83 เล่ าประวัติ วั ดร้ างชุมพ ร หลังให้โ ช คร างวัลที่ 1

จากกรณีที่มีหลๅยคนแ ชร์ภาพวั ดร้ๅง เมืองชุมพร หรือ วั ดเขาเจดี ย์วิสัยไ ตรรัตนาราม ในสภาพท รุ ดโทร ม ตั้งอยู่กลๅงป่า มีพ ระพุ ทธรูป เจดีย์ กุฏิ ศาลา และ วั ตถุเก่ าแ ก่